Rijkswet op het Nederlanderschap

Geldend van 01-01-2011 t/m 19-01-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingRWN
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
IdentificatienummerBWBR0003738
RechtsgebiedMigratierecht | Nationaliteitsrecht
OverheidsthemaImmigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit actualisering Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
 2. Besluit bekendmaking in Aruba van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
 3. Besluit bericht omtrent toelating
 4. Besluit DNA-onderzoek vaderschap
 5. Besluit naturalisatietoets
 6. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
 7. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
 8. Besluit wijzigingen Handleidingen voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 in verband met de staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010
 9. Regeling naturalisatietoets Aruba 2011
 10. Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011
 11. Regeling naturalisatietoets openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2011
 12. Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011
 13. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 14. Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatiegelden 1986
 15. Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatietoets, enz. (invoering Wet inburgering en de aanwijzing van het inburgeringsexamen als naturalisatietoets in Nederland)
 16. Wijzigingsbesluit Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
 2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Adoptie en verkrijging Nederlanderschap
  Tekst: tekst
 2. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 3. Besluit actualisering Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
 4. Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES
  Artikel: 10
 5. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
  Artikel: 1
 6. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 16
 7. Besluit naturalisatietoets
  Artikel: 1
 8. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 4:3, 6a:6
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 10. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel: 1
 11. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 12. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 13. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 14. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaired.divisie: 1
  Bijlagen: 1, 2
 15. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Bijlagen: 1, 2
 16. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)
  Artikelen: 27, 28
  Hoofdstuk: 8
 17. Organisatiebesluit BZK 2012
  Artikel: 10
 18. Regeling naturalisatietoets Aruba 2011
  Artikel: 1
 19. Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011
  Artikel: 1
 20. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 1
 21. Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011
  Artikel: 1
 22. Regeling naturalisatietoets openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2011
  Artikel: 1
 23. Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel: 1
 24. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (invoering verklaring verbondenheid en aanpassing regeling verkrijging Nederlanderschap na erkenning)
 25. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties)
 26. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikel: III
 27. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 28. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikel: 26
 29. Wet betreffende de positie van Molukkers
  Artikel: 6
 30. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Artikel: 42
 31. Wet inburgering
  Artikel: 47
Terug naar begin van de pagina