Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet minimumeisen voor het houden van legkippen

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 01-01-2003 t/m 30-09-2006

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet minimumeisen voor het houden van legkippen

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 5 van de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen (Stb. 1984, 272);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen en de daarop berustende bepalingen worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • b. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 6 december 1984

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven