Regeling inzake voorlopige erkenning centra voor erfelijkheidsonderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1985 t/m 31-12-2005

Regeling inzake voorlopige erkenning centra voor erfelijkheidsonderzoek

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 8a van de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De instellingen, vermeld op de bij deze beschikking behorende bijlage, worden voor een periode van 6 maanden erkend als centrum voor erfelijkheidsonderzoek als bedoeld in het Besluit erfelijkheidsonderzoek ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1984, 232).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Aan deze erkenning wordt de voorwaarde verbonden dat de in artikel 1 bedoelde centra geen wijzigingen brengen in de aard van de werkzaamheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking die met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1985.

Leidschendam, 5 december 1984

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens de staatssecretaris,
de

directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden

,

J. F. G. M. de Beer

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1.

  Stichting Klinische Genetica Amsterdam,

  Postbus 7057,

  1007 MB Amsterdam.

 • 2.

  Stichting Laboratoria voor pathologische anatomie en medische microbiologie,

  Postbus 988,

  5600 MC Eindhoven.

 • 3.

  Streeklaboratorium voor pathologie en microbiologie,

  Burg. Edo Bergsmalaan 1,

  7512 AD Enschede.

 • 4.

  Stichting voor Erfelijkheidsvoorlichting,

  A. Densinghlaan 4,

  9713 AW Groningen.

 • 5.

  Stichting Klinisch Genetisch Centrum Leiden,

  Rijnsburgerweg 10,

  2333 AA Leiden.

 • 6.

  Stichting Klinische Genetica Maastricht,

  Postbus 1918,

  6201 BX Maastricht.

 • 7.

  Stichting Streeklaboratorium Zeeland,

  Molenwater 47,

  4331 SC Middelburg.

 • 8.

  Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen en Omstreken,

  Geert Grooteplein zuid 10,

  6500 HB Nijmegen.

 • 9.

  Stichting Klinische Genetica Regio Rotterdam,

  Postbus 25121,

  3001 HC Rotterdam.

 • 10.

  Stichting Klinisch Genetisch Centrum,

  ABC-straat 18C,

  3512 PX Utrecht.

 • 11.

  Stichting Ziekenhuisapotheek en Klinisch Laboratorium,

  Stationsweg 46,

  5803 AC Venray.

Naar boven