Erkenning bewijzen vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart 1984

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 03-12-1984 t/m 30-06-2009

Erkenning bewijzen vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart 1984

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het vaarbekwaamheidsbewijs ingevolge deel IV van het Besluit Veiligheidsnormen en voorschriften voor Rijksvaartuigen 1976, afgegeven door het korps Rijkspolitie voor het besturen van een klein vaartuig op rivieren, kanalen en meren, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het vaarbekwaamheidsbewijs ingevolge deel IV van het Besluit Veiligheidsnormen en voorschriften voor Rijksvaartuigen 1976, afgegeven door het korps Rijkspolitie voor het besturen van een klein vaartuig op alle binnenwateren, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de twintigste dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 november 1984

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven