Erkenning vakbekwaamheidsbewijs voor de bedrijfsmatige binnenvaart op rivieren, kanalen en meren 1984

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-04-2008 t/m 30-06-2009

Erkenning vakbekwaamheidsbewijs voor de bedrijfsmatige binnenvaart op rivieren, kanalen en meren 1984

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het groot patent, bedoeld in het Patentreglement Rijn en het krachtens artikel 4.01 van het Patentreglement Rijn geldige Rijnschipperspatent worden erkend voor de bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de twintigste dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 31 oktober 1984

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven