Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Brabant)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-01-1985 t/m 21-12-2009

Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Brabant)

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 22 augustus 1984, nr. 122.934;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren;

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant:

  • het gedeelte van het Afleidingskanaal vanaf de grens van de provincies Limburg en Noord-Brabant tot aan de brug in de provinciale weg Maashees-Vierlingsbeek,

  • de haven van Oss met het daaraan aansluitende gedeelte van het Burgemeester Deelenkanaal tot de in dat kanaal gelegen hoogwaterkering, de haven van Cuyk en Sint Agatha.

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1985.

Naar boven