Vaststelling model formulieren bedoeld in Besluit afbreking zwangerschap

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-09-1984 t/m 31-12-2010

Vaststelling model formulieren bedoeld in Besluit afbreking zwangerschap

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 26, tweede lid, en 27, tweede lid, van het Besluit afbreking zwangerschap (Stb. 1984, 218),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit afbreking zwangerschap in werking treedt.

Rijswijk, 24 oktober 1984

De

minister

voornoemd,

L. C. Brinkman

Bijlage A

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Model formulier

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

(bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Besluit afbreking zwangerschap)

Bijlage 36116.png

Bijlage B

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Model formulier

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

(bedoeld in artikel 27, tweede lid, van het Besluit afbreking zwangerschap)

Bijlage 36117.png
Bijlage 36118.png
Bijlage 36119.png
Naar boven