Wijziging informatieplicht Gewestelijke Arbeidsbureau's

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-09-1984 t/m 31-12-2011

Wijziging informatieplicht Gewestelijke Arbeidsbureau's

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf;

Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Het arbeidsbureau meldt een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder e tot en met i, van de Wet Werkloosheidsvoorziening aan het gemeentebestuur volgens een door de directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening ontworpen modelformulier en met inachtneming van de ter zake door deze gegeven richtlijnen.

  • 2 Van een melding als bedoeld in het eerste lid zendt het arbeidsbureau een afschrift aan de rijksconsulent en aan de werknemers, op wie die melding betrekking heeft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1984 en wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd.

's-Gravenhage, 28 augustus 1984

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven