Besluit aanbevelende rassenlijst siergewassen

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 13-10-1984 t/m 24-02-2005

Besluit van 27 augustus 1984, houdende instelling aanbevelende rassenlijst siergewassen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 8 juni 1984, No. J. 3034, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455);

De Raad van State gehoord (advies van 18 juli 1984, No. W11.84.0305/25.4.28);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 20 augustus 1984, No. J. 4374, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

Voor de navolgende siergewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:

amaryllis

(Hippeastrum Herb.);

anjer

(Dianthus L.);

anthurium

(Anthurium andreanum Lind.);

chrysant

(Chrysanthemum L. sensu lato);

freesia

(Freesia Klatt.);

gerbera

(Gerbera Cass.);

gladiool

(Gladiolus L.);

incalelie

(Alstroemeria L.);

lelie

(Lilium L.);

narcis

(Narcissus L.);

roos

(Rosa L.);

tulp

(Tulipa L.).

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Ingesteld wordt een Commissie, verder te noemen Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Siergewassen, belast met de in de artikelen 73 tot en met 77 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet omschreven taak met betrekking tot siergewassen.

  • 2 De Commissie bestaat uit een voorzitter, een lid-secretaris en ten minste 5 en ten hoogste 8 leden en is gevestigd te Wageningen. Onze Minister benoemt de voorzitter en de leden en kan plaatsvervangende leden en adviserende leden benoemen.

  • 3 Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de werkwijze van de Commissie.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2005]

Het "Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bloembollen" (Stb. 1967, 406) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanbevelende rassenlijst siergewassen".

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 27 augustus 1984

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Uitgegeven de elfde oktober 1984

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina