Aanwijzing ambtenaren

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 30-06-1984 t/m 31-12-2005

Aanwijzing ambtenaren

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij.

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste lid, 51, eerste lid, 53, vierde lid, en 56, onderdeel a, van het Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) en op artikel 2, onderdelen a en b, van het Koninklijk besluit van 26 november 1957 (Stb. 513);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaar, bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste lid, 51, eerste lid, 53, vierde lid, en 56, onderdeel a, van het Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29) en in artikel 2, onderdelen a en b, van het Koninklijk besluit van 26 november 1957 (Stb. 513) wordt aangewezen de directeur van de kring als bedoeld in artikel 4 van de regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1983, nr. J. 3762 (Stcrt. 181).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 28 juni 1984

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven