Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot het consumentenkrediet

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 17-07-1984 t/m heden

Besluit van 27 juni 1984, houdende herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot het consumentenkrediet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 18 juni 1984, nr. 345879a, gedaan mede namens Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel] .

Met ingang van heden:

  • 1. Onze Minister van Economische Zaken te belasten met de zorg voor het consumentenkrediet, voorzover thans opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de taak van beide ministeries dienovereenkomstig te wijzigen;

  • 2. de organisatorische afwikkeling van zaken, verband houdende met het hierboven bepaalde, op te dragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de ministeries.

's-Gravenhage, 27 juni 1984

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de zeventiende juli 1984

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven