Vrijstellingsbesluit jodiumhoudend broodzout

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 29-06-1984 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsbesluit jodiumhoudend broodzout

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 16, derde lid, juncto artikel 14, vierde lid, van de Warenwet (Stb. 1935, 793),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van de eis, vervat in artikel 7, eerste lid, onder m, van het Broodbesluit (Warenwet) (Stb. 1925, 478), dat ander keukenzout dan jodiumhoudend broodzout niet aanwezig mag zijn in ruimten waarin de bereiding, verpakking of behandeling van brood en de als zodanig aangeduide waar plaatsvindt.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, vervat in artikel 8, onder e, van het Broodbesluit (Warenwet), dat voor de bereiding van brood gebruik is of wordt gemaakt van ander keukenzout dan jodiumhoudend broodzout.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze ministeriële regeling wordt met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

  • 2 Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant, en werkt terug tot en met 10 april 1984.

Leidschendam, 25 juni 1984

De

staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Terug naar begin van de pagina