Aanwijzing luchthaven Zuid-Limburg als luchthaven met gezondheidsdienst

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 09-06-1984 t/m 30-11-2008

Aanwijzing luchthaven Zuid-Limburg als luchthaven met gezondheidsdienst

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 4 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335) juncto artikel 18, eerste lid, van de Internationale Gezondheidsregeling (Trb. 1970, 30);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De luchthaven Zuid-Limburg, gelegen in de gemeente Beek, wordt aangewezen als luchthaven met gezondheidsdienst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam, 17 mei 1984

De

Staatssecretaris

voornoemd,
namens de

Staatssecretaris

,
De

plv. Directeur-Generaal van de Volksgezondheid

,

H. A. M. Elsen

Naar boven