Aanwijzing besmettelijke vogelziekte (vogelpest)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-04-1984 t/m 31-12-2005

Aanwijzing besmettelijke vogelziekte (vogelpest)

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 3 van de Vogelziektenwet (Stb. 1949, J. 585);

Overwegende, dat vogelpest, veroorzaakt door het aviaire influenza-virus, type A in de sterk pathogene vorm, een gevaar kan opleveren voor een ernstige aantasting van de pluimveestapel.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Als besmettelijke ziekte van vogels wordt aangewezen: vogelpest; veroorzaakt door het aviaire influenza-virus, type A in de sterk pathogene vorm.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 6 april 1984

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

Voor deze.

De

secretaris-generaal

.

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina