Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Drenthe)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 30-03-1984 t/m 23-01-2004

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Drenthe)

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet (Stb. 1958, 37),

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Goedkeuring wordt verleend aan het in de bijlage dezes opgenomen besluit van 13 februari 1984 als bedoeld in artikel 68 van de Pachtwet, van de grondkamer voor Drenthe.

's-Gravenhage, 23 maart 1984

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Bijlage Besluit ex. artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Drenthe

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De grondkamer voor Drenthe,

Gelet op artikel 68 van de Pachtwet,

Besluit:

Art. 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het verbod bedoeld in artikel 66 van de Pachtwet geldt niet voor de provincie Drenthe.

Art. 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van zijn opneming in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus gedaan ter zitting van de grondkamer van 13 februari 1984 door T. E. Willems, voorzitter, H. Duker en H. Mencke, leden, in tegenwoordigheid van mr. F. Eisses, secretaris.

T. E. Willems, voorzitter.

F. Eisses, secretaris.

Mij bekend,

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven