Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Groningen)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 29-03-1984 t/m 23-01-2004

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Groningen)

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet (Stb. 1958, 37),

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Goedkeuring wordt verleend aan het in de bijlage dezes opgenomen besluit van 24 februari 1984, als bedoeld in artikel 68 van de Pachtwet, van de grondkamer voor Groningen.

's-Gravenhage, 23 maart 1984

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Bijlage Besluit ex. artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Groningen

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De grondkamer voor Groningen,

Gelet op artikel 68 van de Pachtwet.

Besluit:

Art. 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het verbod bedoeld in artikel 66 van de Pachtwet geldt niet voor de provincie Groningen.

Art. 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van zijn opneming in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus gedaan ter zitting van de grondkamer van 24 februari 1984 door J. Dusseldorp, voorzitter, F. J. Hegge en W. P. Renkema, leden, in tegenwoordigheid van mr. F. Eisses, secretaris.

J. Dusseldorp, voorzitter.

F. Eisses, secretaris.

Mij bekend,

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

G. J. van Dinter

Naar boven