Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1984

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-1984 t/m 21-09-2004

Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1984

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657) en op artikel 1 van de wet van 22 december 1983 houdende beperking van het wettelijk minimumloon, kinderbijslagen, een aantal sociale zekerheidsuitkeringen en enige andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari en 1 juli 1984 (Stb. 674);

Besluit:

[Vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 1984 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a. f 1 987,70

  • b. f 458,70

  • c. f 91,74

's-Gravenhage, 30 december 1983

De

minister

voornoemd,

J. de Koning

Terug naar begin van de pagina