Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 20a

Informatie geldend op 25-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Vaststellingsregeling bedrag nominaal deel eindejaarsuitkering 2001

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel: 5
 2. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999
  Artikel: IV
 3. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
  Artikel: X
 4. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikelen: 10, 12b
 5. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel: 25b
 6. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 3
 7. Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ
  Artikel: 8
 8. Regeling gratificatie bij ambtsjubileum Rijk 2014
  Artikel: 7
 9. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
  Artikel: 4
 10. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 7b
 11. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1997
  Tekst: tekst
 12. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1998
  Tekst: tekst
 13. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 14. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000
  Tekst: tekst
 15. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 16. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 17. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
 18. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2005
  Tekst: tekst
 19. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 20. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Tekst: tekst
 21. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002-2003)
  Artikelen: IX, XV
 22. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2000-2001)
  Artikel: XVI
 23. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1999-2000)
  Artikel: XVI
 24. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
  Artikelen: V, VI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina