Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-10-2019.
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 25-10-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 17, 25, 34f, 48a, 102
 2. Algemene salarisverhoging sector Rijk per 1 oktober 1996
  Tekst: tekst
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 6. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Teksten: tekst, 1
 7. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Teksten: I, tekst
 8. Besluit houdende regels non-activiteitswedde rijksambtenaren lid van de Staten-Generaal of het Europees Parlement
  Artikel: 3
 9. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)
  Artikel: 6
 10. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019
  Artikel: 3
 11. Besluit overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag duikteam ROB/NISA
  Artikel: 3
 12. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikel: 3
 13. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 17a, 18, 22e, 24, 25
 14. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 15. Inconveniëntenregeling Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 3
 16. Inconveniëntenregeling Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 3
 17. Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst
  Tekst: tekst
 18. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
  Bijlage: bij Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 19. Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984
  Artikel: 1
 20. Regeling vaartoelage Rijkswaterstaat 2009
  Artikel: 4
 21. Regeling vaartoelage, afbouw verlofaanspraken en enige andere vaste vergoedingen en toeslagen NVWA
  Artikel: 2
 22. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 34, 41c, 46b, 106
 23. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 24. Vergoedingsregeling opschaling Nationaal Coördinatiecentrum
  Artikel: 2
 25. Vergoedingsregeling opschaling bij crises
  Artikel: 2
 26. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 27. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 28. Wijziging salarissen rijkspersoneel
  Tekst: tekst
 29. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (2)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel 2
 2. Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten
  Artikel 3
 3. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikel 20

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-10-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385 Alg. 1
01-07-2016 Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 227 08-06-2016 Stb. 2016, 227
01-01-2016 Wijziging 14-12-2015 Stb. 2015, 531 14-12-2015 Stb. 2015, 531
01-07-2006 Wijziging 26-09-2003 Stb. 2003, 394 26-09-2003 Stb. 2003, 394
01-11-2003 t/m 01-07-2003 Wijziging 26-09-2003 Stb. 2003, 394 26-09-2003 Stb. 2003, 394
19-12-1997 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 655 04-12-1997 Stb. 1997, 655
01-01-1997 Wijziging 25-10-1996 Stb. 1996, 568 25-10-1996 Stb. 1996, 568
01-01-1993 Wijziging 24-02-1993 Stb. 1993, 143 24-02-1993 Stb. 1993, 143
25-04-1992 Wijziging 03-04-1992 Stb. 1992, 171 03-04-1992 Stb. 1992, 171
01-07-1989 t/m 01-10-1990 Wijziging 23-09-1991 Stb. 1991, 562 23-09-1991 Stb. 1991, 562
Wijziging 15-09-1989 Stb. 1989, 418 15-09-1989 Stb. 1989, 418
01-01-1989 Wijziging 14-12-1988 Stb. 1988, 652 14-12-1988 Stb. 1988, 652
01-01-1988 Wijziging 23-08-1989 Stb. 1989, 353 23-08-1989 Stb. 1989, 353
01-07-1985 Wijziging 22-07-1985 Stb. 1985, 454 22-07-1985 Stb. 1985, 454
16-08-1984 t/m 01-07-1984 Wijziging 01-08-1984 Stb. 1984, 371 01-08-1984 Stb. 1984, 371
01-01-1984 Nieuwe-regeling 01-11-1983 Stb. 1983, 571 01-11-1983 Stb. 1983, 572

Opmerkingen

 1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven