Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 25-10-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 17, 25, 34f, 48a, 102
 2. Algemene salarisverhoging sector Rijk per 1 oktober 1996
  Tekst: tekst
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 6. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Teksten: tekst, 1
 7. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Teksten: I, tekst
 8. Besluit houdende regels non-activiteitswedde rijksambtenaren lid van de Staten-Generaal of het Europees Parlement
  Artikel: 3
 9. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)
  Artikel: 6
 10. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019
  Artikel: 3
 11. Besluit overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag duikteam ROB/NISA
  Artikel: 3
 12. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikel: 3
 13. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 17a, 18, 22e, 24, 25
 14. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 15. Inconveniëntenregeling Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 3
 16. Inconveniëntenregeling Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 3
 17. Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst
  Tekst: tekst
 18. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
  Bijlage: bij Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 19. Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984
  Artikel: 1
 20. Regeling vaartoelage Rijkswaterstaat 2009
  Artikel: 4
 21. Regeling vaartoelage, afbouw verlofaanspraken en enige andere vaste vergoedingen en toeslagen NVWA
  Artikel: 2
 22. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 34, 41c, 46b, 106
 23. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 24. Vergoedingsregeling opschaling Nationaal Coördinatiecentrum
  Artikel: 2
 25. Vergoedingsregeling opschaling bij crises
  Artikel: 2
 26. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 27. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 28. Wijziging salarissen rijkspersoneel
  Tekst: tekst
 29. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (2)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel 2
 2. Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten
  Artikel 3
 3. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikel 20
Terug naar begin van de pagina