Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 03-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-10-2019.
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 25-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels bewust belonen AZ

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 37b
 2. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 3. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
  Artikel: VIII
 4. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 1
 5. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 25a, 25ac
 6. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
  Tekst: tekst
 7. Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
 8. Herziening beloningsbeleid sector Rijk per 1-1-1997
  Teksten: I, tekst
 9. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikel: 19
 10. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
  Bijlage: bij Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 11. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiƫn 2015
  Artikelen: 20, 20b, 20c
 12. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel: 5
 13. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel: 6
 14. Regeling RKW-gesprek Infrastructuur en Milieu
  Bijlage: bijlage
 15. Regeling personeelsgesprek sector Rijk
  Bijlage: behorende bij artikel 6 van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk
 16. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 54ab
 17. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen
  Artikel: 1
 18. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen Ministerie van Algemene Zaken
  Artikel: 1
 19. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen ministerie van Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 1
 20. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 21. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel 6
 2. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel 5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-10-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385 Alg. 1
01-06-2002 t/m 01-10-2001 Wijziging 25-04-2002 Stb. 2002, 216 25-04-2002 Stb. 2002, 216 Inwtr. 2
01-03-2001 Wijziging 16-02-2001 Stb. 2001, 99 16-02-2001 Stb. 2001, 99 Inwtr. 3
01-10-1997 Wijziging 02-08-1997 Stb. 1997, 363 02-08-1997 Stb. 1997, 363
01-01-1997 Wijziging 28-11-1996 Stb. 1996, 609 28-11-1996 Stb. 1996, 609
01-01-1989 Nieuw 14-12-1988 Stb. 1988, 652 14-12-1988 Stb. 1988, 652
01-01-1989 Vervallen 14-12-1988 Stb. 1988, 652 14-12-1988 Stb. 1988, 652
01-09-1988 Wijziging 24-08-1988 Stb. 1988, 401 24-08-1988 Stb. 1988, 401
01-01-1984 Nieuwe-regeling 01-11-1983 Stb. 1983, 571 01-11-1983 Stb. 1983, 572

Opmerkingen

 1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
 2. Artikelen 2, 6, 7, 8, 21, bijlagen A en B werken terug tot en met 1 oktober 2001. Artikel 20a werkt terug tot en met 1 januari 2001. Artikel 22d werkt terug tot en met 1 januari 2002.2)
 3. Artikel 8, tweede lid, onderdeel b, 20a, 21, bijlage A en B werken terug tot en met 1 januari 2001. Artikel 22c werkt terug tot en met 1 november 2000.3)
Naar boven