Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 25-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels bewust belonen AZ

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 37b
 2. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 3. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
  Artikel: VIII
 4. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 1
 5. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 25a, 25ac
 6. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
  Tekst: tekst
 7. Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
 8. Herziening beloningsbeleid sector Rijk per 1-1-1997
  Teksten: I, tekst
 9. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikel: 19
 10. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
  Bijlage: bij Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 11. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiƫn 2015
  Artikelen: 20, 20b, 20c
 12. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel: 5
 13. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel: 6
 14. Regeling RKW-gesprek Infrastructuur en Milieu
  Bijlage: bijlage
 15. Regeling personeelsgesprek sector Rijk
  Bijlage: behorende bij artikel 6 van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk
 16. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 54ab
 17. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen
  Artikel: 1
 18. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen Ministerie van Algemene Zaken
  Artikel: 1
 19. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen ministerie van Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 1
 20. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 21. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel 6
 2. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel 5
Terug naar begin van de pagina