Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-10-2019.
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 25-10-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels bewust belonen AZ

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 49gg
 2. Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007
  Artikel: 1
 3. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden IenM
  Artikel: 2
 4. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikel: 8
 5. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 1
 6. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 5a, 6, 11, 14, 25a, 25aa
 7. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikelen: 2, 16
 8. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel: 5
 9. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel: 6
 10. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
  Bijlage: 3
 11. Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984
  Artikel: 2
 12. Regeling bezwarenprocedure personele aangelegenheden Verkeer en Waterstaat 2008
  Artikel: 1
 13. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 34
 14. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen
  Artikel: 1
 15. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen Ministerie van Algemene Zaken
  Artikel: 1
 16. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen ministerie van Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 1
 17. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 18. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 7
 19. Vaststelling functietyperingen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel: 1
 20. Wijzigingsbesluit Besluit van 27 mei 1986 (Stb. 310) (vervallen van de specifieke bepaling omtrent de vaststelling van de salarisschaal)
  Artikel: II
 21. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (5)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel 6
 2. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel 5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-10-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 15-11-2016
samen met
13-12-2017
Stb. 2016, 446
samen met
Stb. 2017, 509
Alg. 1
Wijziging 06-12-2013
samen met
10-12-2015
Stb. 2013, 540
samen met
Stb. 2015, 519
Alg. 2
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385 Alg. 3
01-01-2017 Wijziging 15-11-2016 Stb. 2016, 445 15-11-2016 Stb. 2016, 445
18-12-2013 Wijziging 06-12-2013 Stb. 2013, 540 06-12-2013 Stb. 2013, 540
28-08-2002 Wijziging 24-07-2002 Stb. 2002, 433 24-07-2002 Stb. 2002, 433
01-01-2000 Wijziging 13-11-1999 Stb. 1999, 491 13-11-1999 Stb. 1999, 491
10-01-1996 t/m 01-01-1996 Wijziging 19-12-1995 Stb. 1996, 2 19-12-1995 Stb. 1996, 2
01-07-1994 Wijziging 13-06-1994 Stb. 1994, 452 13-06-1994 Stb. 1994, 452
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 683 23-12-1993 Stb. 1993, 693
11-04-1991 Wijziging 01-03-1991 Stb. 1991, 154 01-03-1991 Stb. 1991, 154
01-07-1985 Wijziging 22-07-1985 Stb. 1985, 454 22-07-1985 Stb. 1985, 454
01-01-1984 Nieuwe-regeling 01-11-1983 Stb. 1983, 571 01-11-1983 Stb. 1983, 572

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/509. In Stb. 2016/446 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2018.1)
 2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/519. In Stb, 2013/540 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2016.2)
 3. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.3)
Naar boven