Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 25-10-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels bewust belonen AZ

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 49gg
 2. Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007
  Artikel: 1
 3. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden IenM
  Artikel: 2
 4. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikel: 8
 5. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 1
 6. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 5a, 6, 11, 14, 25a, 25aa
 7. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikelen: 2, 16
 8. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel: 5
 9. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel: 6
 10. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
  Bijlage: 3
 11. Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984
  Artikel: 2
 12. Regeling bezwarenprocedure personele aangelegenheden Verkeer en Waterstaat 2008
  Artikel: 1
 13. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 34
 14. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen
  Artikel: 1
 15. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen Ministerie van Algemene Zaken
  Artikel: 1
 16. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen ministerie van Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 1
 17. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 18. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 7
 19. Vaststelling functietyperingen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel: 1
 20. Wijzigingsbesluit Besluit van 27 mei 1986 (Stb. 310) (vervallen van de specifieke bepaling omtrent de vaststelling van de salarisschaal)
  Artikel: II
 21. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (5)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel 6
 2. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel 5
Terug naar begin van de pagina