Binnenvaartpolitiereglement

Geldend van 01-01-2016 t/m 30-11-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.01

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011
  2. Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina