Vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 05-11-1983 t/m 16-10-2007

Vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevr. mr. A. Kappeyne van de Coppello,

Gelet op artikel 9, eerste lid, artikel 10, zesde lid, en artikel 14, eerste lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Stb. 1964, 328);

De Bestrijdingsmiddelencommissie gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De modellen van het waarschuwingssignaal, van het verbodssignaal en van het waarschuwingssignaal en opschrift, bedoeld in onderscheidenlijk artikel 9, eerste lid, artikel 10, zesde lid, en artikel 14, eerste lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit, worden vastgesteld als in de bijlagen I, II en III van dit besluit zijn aangegeven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit wordt met de bijlagen in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. Het treedt in werking op het tijdstip waarop het Koninklijk besluit van 7 september 1983, Stb. 549, in werking treedt.

's-Gravenhage, 19 oktober 1983

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kappeyne van de Coppello

Bijlage I

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Bijlage 33799.png

Uitvoering waarschuwingssignaal:

 • a. gelijkzijdige driehoek met zijden van tenminste 100 mm;

 • b. grond: geel;

 • c. symbool: zwart of zwart omlijnd;

 • d. rand: zwart (breedte ten hoogste 8 mm);

 • e. de kleur geel dient tenminste 50% van het oppervlak van het signaal te beslaan.

Bijlage II

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Bijlage 33800.png

Uitvoering verbodssignaal:

 • a. middellijn: tenminste 150 mm;

 • b. grond: wit;

 • c. symbool: zwart of zwart omlijnd;

 • d. rand en dwarsbalk: rood;

 • e. de kleur rood dient tenminste 35% van het oppervlak van het signaal te beslaan.

Bijlage III

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Bijlage 33801.png

Uitvoering waarschuwingssignaal:

 • a. gelijkzijdige driehoek met zijden van tenminste 170 mm.

 • b. grond: geel;

 • c. symbool: zwart of zwart omlijnd;

 • d. rand: zwart (breedte ten hoogste 13,6 mm);

 • e. de kleur geel dient tenminste 50% van het oppervlak van het signaal te beslaan.

Uitvoering opschrift:

 • De letters van de woorden ‘GIFTIG GAS’ dienen een hoogte te hebben van tenminste 50 mm;

 • de letters van het woord ‘LEVENSGEVAARLIJK’ dienen een hoogte te hebben van tenminste 30 mm

Naar boven