Percentage waarvoor gezakte eindexamenkandidaten meetellen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 23-03-1984 t/m 31-07-2008

Percentage waarvoor gezakte eindexamenkandidaten meetellen

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 40, tweede lid, van het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (Stb. 1967, 526), artikel 18, vierde lid, van het Besluit m.t.o. (Stb. 1978, 631), artikel 46, vierde lid, en artikel 46a, lid 2a van het Besluit m.h.m.o. (Stb. 1968, 388), artikel 11, vierde lid, van het Besluit m.m.o. (Stb. 1968, 389), artikel 11, vierde lid van het Besluit dagscholen m.e.a.o. (Stb, 390),

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel 40, tweede lid, van het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o., artikel 11, vierde lid, van het Besluit m.m.o., en artikel 11, vierde lid, van het Besluit dagscholen m.e.a.o. worden leerlingen die voor 1 augustus van het desbetreffende schooljaar 16 jaar of ouder zijn en die in een voorafgaand jaar definitief voor het eindexamen aan de school of een gelijksoortige school zijn afgewezen, meegeteld voor een tiende gedeelte.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel 18, vierde lid, van het Besluit m.t.o. en van de artikelen 46, vierde lid, en 46a, lid 2a, van het Besluit m.h.n.o. worden leerlingen die voor 1 augustus van het desbetreffende schooljaar 16 jaar of ouder zijn en die in een voorafgaand jaar definitief voor het eindexamen van dezelfde afdeling aan de school of aan een gelijksoortige school zijn afgewezen, meegeteld voor een tiende gedeelte.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant treedt in werking met ingang van de dag na heden en werkt terug tot 1 augustus 1983.

(Beschikking van 4 oktober 1983, nr. DGVO-12.537).

, 4 oktober 1983

Terug naar begin van de pagina