Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de niet-bedrijfsmatige binnenvaart (2)

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 10-09-1983 t/m 30-06-2009

Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de niet-bedrijfsmatige binnenvaart (2)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55, eerste lid, onder d, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Sb. 1982, 623),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Naast de bij het besluit van 14 juni 1983, kenmerk PJ/S-23.962 (Stcrt. 116) erkende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren de volgende bewijzen van vaarbekwaamheid:

Afgegeven door:

Bewijs van vaarbekwaamheid:

Zeilschool de

Vier Windstreken

A diploma

School voor de

Zeevisvaart Goedereede

Diploma Kust navigatie

Roei en zeilvereniging

‘Gouda’

A diploma

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing.

's-Gravenhage, 5 september 1983

De

Minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven