Beschikking herkenning en stoptekens AID te water

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-08-1983 t/m 31-12-2012

Beschikking herkenning en stoptekens AID te water

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K. 258);

Na overleg met de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst (AID) aan boord van vaartuigen, die de visserij-inspectievlag, als afgebeeld in artikel 2, eerste lid, voeren, geven in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder b, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) de vordering tot doen stilhouden, omschreven in artikel 23 van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K. 258):

  • a. gedurende de periode van een half uur vóór zonsopgang tot een half uur na zonsondergang door het hijsen van de vlag, als afgebeeld in artikel 2, tweede lid, al dan niet gepaard gaand met een licht- en/of geluidsein bestaande uit het morseteken L:.–.. en

  • b. gedurende de periode van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang door het geven van een licht- en/of geluidsein bestaande uit het morseteken L:.–..

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Als visserij-inspectievlag wordt vastgesteld de onderstaande figuur met een afmeting van a= 180 cm, b= 120 cm en c= 60 cm bij fregatten en van a= 120 cm, b= 80 cm en c= 40 cm bij schepen, kleiner dan een fregat (fig. 1).

  • 2 Als vlag, bedoeld in artikel 1, onder a, wordt vastgesteld de onderstaande figuur met een afmeting van 75 cm × 75 cm (fig. 2).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking herkenning en stoptekens AID te water.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 augustus 1983.

's-Gravenhage, 22 juli 1983

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Figuur 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 36067.png

Figuur 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 36068.png
Naar boven