Besluit minimumjeugdloon

Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit minimumjeugdloon
    Artikel: 3
  2. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Door Stb. 2017/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 27-06-2023 Stb. 2023, 240 27-06-2023 Stb. 2023, 247 Inwtr. 1
01-07-2019 Wijziging 14-06-2017 Stb. 2017, 270 14-06-2017 Stb. 2017, 270
01-07-2017 Wijziging 14-06-2017 Stb. 2017, 270 14-06-2017 Stb. 2017, 270
01-01-2017 Wijziging 24-10-2016 Stb. 2016, 419 24-10-2016 Stb. 2016, 419
01-01-2002 Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 415 14-09-2001 Stb. 2001, 415
01-07-1983 Nieuwe-regeling 29-06-1983 Stb. 1983, 300 29-06-1983 Stb. 1983, 300

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet invoering minimumuurloon in werking treedt.1)
Naar boven