Vrijstellingsbesluit Aanduidingenbesluit waren voor bijzondere voeding (Warenwet)-suikerwerk en kauwgom

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 16-07-1983 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsbesluit Aanduidingenbesluit waren voor bijzondere voeding (Warenwet)-suikerwerk en kauwgom

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil;

Gelet op artikel 14, vierde lid, van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling van de in artikel 5, onder g, van het Aanduidingenbesluit waren voor bijzondere voeding (Warenwet) (Stb. 1980, 658) voorgeschreven aanduiding betreffende de produktiepartij wordt verleend ten aanzien van suikerwerk en kauwpreparaten die een gewicht van minder dan 15 gram per eenheid hebben en die zich, al dan niet afzonderlijk verpakt, in een verpakking bevinden, met uitzondering van kauwpreparaten van tabak.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als Vrijstellingsbesluit Aanduidingenbesluit waren voor bijzondere voeding (Warenwet)-suikerwerk en kauwgom.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

  • 2 Het treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam, 28 juni 1983

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

P. H. van Zeil

Naar boven