Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet uitvoering aanbevelingen EGKS-Verdrag

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 30-06-1983 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

  • 1. aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten: de controleurs van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken;

  • 2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 23 juni 1983

De Minister voornoemd,

F. Korthals Altes

Naar boven