Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de bedrijfsmatige binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 22-06-1983 t/m 30-06-2009

Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de bedrijfsmatige binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55, eerste lid, onder c, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27, van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1981, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

Afgegeven door

Bewijs van vaarbekwaamheid

Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam

Diploma Schipper Binnenvaart Kanalen

Diploma Schipper Binnenvaart Rivieren

Diploma Schipper Binnenvaart Zuid-Hollandse en Zeeuwse Stromen

Diploma Schipper Binnenvaart IJsselmeer en Waddenzee

Diploma Schipper Binnenvaart Havengebied Rotterdam

Diploma Schipper voor de Rijnvaart

Diploma Schipper voor de Kanaalvaart

Diploma Schipper voor de Rivier- en Kanaalvaart

Diploma Schipper voor de vaart op ruime vaarwaters en de Kanaalvaart

Diploma Schipper voor de vaart in het Havengebied van Rotterdam

Diploma Schipper of Gezagvoerder aan boord van schepen gebezigd voor de Binnenvaart door geheel Nederland

Diploma Schipper of Gezagvoerder aan boord van schepen gebezigd voor de Binnenvaart in de Kanaalvaart

Diploma Schipper of Gezagvoerder aan boord van schepen gebezigd voor de Binnenvaart in de Kanaal- en Riviervaart

Diploma Schipper voor de vaart door geheel Nederland

Diploma voor de Zeil- en Sleepvaart

Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart te Rotterdam

Rijnschipperspatent

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing.

's-Gravenhage, 14 juni 1983

De

Minister

voornoemd.

N. Smit-Kroes

Naar boven