Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de niet-bedrijfsmatige binnenvaart (1)

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 22-06-1983 t/m 30-06-2009

Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de niet-bedrijfsmatige binnenvaart (1)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55, eerste lid, onder d, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27, van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de nietbedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

Afgegeven door

Bewijs van vaarbekwaamheid

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB/Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV

zeildiploma A (excl. kanalen)

 

zeildiploma A (incl. kanalen)

 

zeildiploma B (excl. getijden)

 

zeildiploma B (incl. getijden)

 

zeildiploma C (excl. getijden)

 

zeildiploma C (incl. getijden)

 

diploma zeilinstrukteur

 

motorbootvaardiploma D

 

motorbootvaardiploma E

 

motorbootvaardiploma F (excl. getijden)

 

motorbootvaardiploma F (incl. getijden)

 

motorbootvaardiploma M.I.

 

certificaat voor de pleziervaart 1

 

certificaat voor de pleziervaart 2

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV

diploma Verenigingszeilinstrukteur

 

diploma Verenigingstrainer

 

diploma zeilwedstrijdtrainer

Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club, KNMC

motorbootvaardiploma A

 

motorbootvaardiploma B

 

motorbootvaardiploma C

Nederlandse Waterski Bond, NWB

vaarbewijs Nederlandse Waterskibond

ANWB-KNMC-KNWV-NWB

diploma Pleziervaart Theorie

Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

brevet motordrijver

Unie van Watertoeristen

certificaat Unie van Watertoeristen

Scouting Nederland

machtiging bootleiding Z-B

 

machtiging bootleiding Z-C

 

machtiging bootleiding Z-D

 

machtiging bootleiding M-1-A

 

machtiging bootleiding M-1-B

 

machtiging bootleiding M-1-C

 

machtiging bootleiding M-1-D

 

machtiging bootleiding M-2-A

 

machtiging bootleiding M-2-B

 

machtiging bootleiding M-2-C

 

machtiging bootleiding M-2-D

 

machtiging bootleiding M-3-A

 

machtiging bootleiding M-3-B

 

machtiging bootleiding M-3-C

 

machtiging bootleiding M-3-D

Eerste Nederlandse motorbootvaarschool

diploma D motorbootvaarder

 

diploma E motorbootvaarder

Algemene Watersportvereniging Katwijk

bewijs erkenning vaarcursus

Motorbootvaarschool ‘Rotterdam’

certificaat theorie

Stichting ‘Nautilus’

A diploma

Watersportcursus Rijn en Binnenvaartschool te Rotterdam

diploma veiling varen A

 

diploma veilig varen A-B

School voor de zeevisvaart ‘Jan van den Berg’

getuigschrift uitgereikt aan einde van het eerste cursusjaar ten behoeve van navigatie voor zeilers en motorbootvaarders, binnengaats

Nederlandse Algemene Vaarschool ‘Deinum’

diploma Jachtschipper

Vaarcursus Scharlo

diploma motorbootvaarder

Marine Watersport Vereniging

A brevet

 

B brevet

 

motorbootvaarbewijs

Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart te Rotterdam

sportpatent

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing.

's-Gravenhage, 14 juni 1983

De

Minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven