Opschorting overbrenging archiefbescheiden Defensie

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 15-04-1983 t/m heden

Opschorting overbrenging archiefbescheiden Defensie

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gezien het verzoek van de Minister van Defensie van 5 juni 1980, nr. DGP/80.014/1921;

Gelet op artikel 20 van het Archiefbesluit,

Besluit:

De Minister van Defensie wordt gemachtigd de overbrenging naar de rijksarchiefbewaarplaats van de stamboeken, registratiekaarten, en pensioenregisters van personeel van de land-, zee- en luchtmacht alsmede de bij deze bescheiden behorende toegangen, op te schorten tot het tijdstip, waarop de jongste ingeschreven persoon de leeftijd van tachtig jaar heeft bereikt of bereikt zou hebben. Deze beschikking, welke zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant treedt in werking met ingang van 15 april 1983.

Rijswijk, 12 april 1983

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Namens deze,
Het

hoofd van de Directie Musea,Monumenten en Archieven,

Th. J. Meijer

Naar boven