Uitvoeringsbeschikking vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit

Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Uitvoeringsbeschikking vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel I, derde lid, van de Wet van 23 februari 1983, houdende intrekking van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit (Stb. 94);

Besluit:

Artikel I

  • 1 Motorrijtuigen, gehouden uitsluitend ten gevolge van de invaliditeit van personen die op 1 april 1983 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en gebezigd voor hun persoonlijk vervoer, zijn vrijgesteld van belasting mits:

    • a. de aanschaffingskosten van het motorrijtuig niet meer hebben bedragen dan € 18 605;

    • b. de houder, voordat met het motorrijtuig de weg wordt gebruikt, in het bezit is van een vergunning van de inspecteur.

  • 2 Tot de aanschaffingskosten worden niet gerekend de kosten van bijzondere voorzieningen aan het motorrijtuig, mits en voor zover die voorzieningen in verband met de aard van de invaliditeit noodzakelijk zijn.

  • 3 De inspecteur beslist op het verzoek om een vergunning bij beschikking.

Artikel II

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 april 1983.

  • 2 Een op grond van deze beschikking verleende vergunning blijft van kracht tot uiterlijk 1 april 1993.

  • 3 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbeschikking vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit.

's-Gravenhage, 4 maart 1983

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,
De

directeur-generaal voor Fiscale Zaken

,

A. Schoemaker

Naar boven