Afleveringsverbod fenacetine bevattende geneesmiddelen

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1984 t/m 30-06-2007

Afleveringsverbod fenacetine bevattende geneesmiddelen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, onder c, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408);

Overwegende dat langdurig of veelvuldig gebruik van fenacetine ernstige nierbeschadiging, kanker van de urinewegen en bloedafwijkingen kan teweeg brengen bij de mens en deze substantie vervangbaar is door andere niet-narcotische analgetica;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Het is tot uitoefening der artsenijbereidkunst bevoegde personen, rechtspersonen daaronder begrepen, verboden fenacetine bevattende geneesmiddelen af te leveren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1984.

Leidschendam, 28 februari 1983

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Naar boven