Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1983

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 01-01-1983 t/m 21-09-2004

Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1983

De Minister van Sociale Zaken 'en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Wet van 29 december 1982 tot beperking van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1983 (Stb. 1982, 749);

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, welke met ingang van 1 januari 1983 in de plaats treden van de in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde bedragen, worden in afwijking van hetgeen in artikel 14, eerste lid, van die wet omtrent de halfjaarlijkse herziening van die bedragen is bepaald, onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a. f 2 048,80 per maand

  • b. f 472,80 per week

  • c. f 94,56 per dag.

's-Gravenhage, 12 januari 1983

De

Minister

voornoemd,

J. de Koning

Naar boven