Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis

[Regeling vervallen per 16-11-2010.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-03-1984 t/m 15-11-2010

Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne van de Coppello;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 16-11-2010]

In geval van een homogene uitwendige bestraling van het gehele lichaam wordt voor de in onderstaande tabel opgenomen stralingssoorten de waarde van de kwaliteitsfactor, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder o, van het Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358) als volgt vastgesteld:

Stralen

Kwaliteitsfactor

Röntgen-, gamma-, bêta-stralen, electronen en positronen

1

Neutronen met onbekende energie

10

Artikel 2

[Regeling vervallen per 16-11-2010]

Voor neutronenstraling met bekende energie wordt de waarde van de kwaliteitsfactor, alsmede de grootte van de neutronenfluxdichtheid welke een snelheid van dosisequivalent van 1 mrem h-¹ veroorzaakt in afhankelijkheid van de energie zo mogelijk bepaald volgens bijlage II.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 16-11-2010]

Voor protonenstraling met bekende energie wordt de waarde van de kwaliteitsfactor, alsmede de grootte van de protonenfluxdichtheid welke een snelheid van dosisequivalent van 1 mrem h-¹ veroorzaakt, in afhankelijkheid van de energie zo mogelijk bepaald volgens bijlage III.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 16-11-2010]

Indien toepassing van de artikelen 1, 2 en 3 niet mogelijk is, wordt de waarde van de kwaliteitsfactor bepaald met behulp van de in bijlage I opgenomen tabel en de in bijlage IV opgenomen figuren.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 16-11-2010]

De in artikel 2, eerste lid, onder p, van het Definitiebesluit Kernenergiewet bedoelde andere factoren dan de kwaliteitsfactor en de waarde van deze factoren dienen te worden gekozen in overeenstemming met de aanbevelingen van The International Commission on Radiological Protection, vastgesteld in ICRP publication 2, Report of Committee II on Permissible Dose for Internal Radiation (1959), uitgegeven bij Pergamon Press.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 16-11-2010]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 16-11-2010]

De beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis (Stcrt. 1969, 234) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 16-11-2010]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 24 juni 1981 (Stb. 501) tot wijziging van het Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet in werking treedt.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

A. Kappeyne van de Coppello

Naar boven