Vrijstellingsbesluiten Vlees- en Vleeswarenbesluit (Warenwet) 1981

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 26-01-1983 t/m 30-06-2018

Vrijstellingsbesluiten Vlees- en Vleeswarenbesluit (Warenwet) 1981

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil;

Gelet op artikel 14, vierde lid van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

  • 1 Tot wederopzegging wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van het Vlees- en vleeswarenbesluit (Warenwet) 1981 (Stb. 506) voor de waren bedoeld in dat besluit, met dien verstande dat voor de waren bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van dit besluit, voor wat betreft de waren bedoeld in artikel 7 alleen voorzover zij bestaan uit een niet-verduurzaamd mengsel van gehakt en een vleesvreemd eiwitprodukt, het bepaalde in artikel 3, eerste lid en derde lid onder a., c., d., f., en g., van het Algemeen Aanduidingsbesluit (Warenwet) van overeenkomstige toepassing is.

  • 2 Tot wederopzegging wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in artikel 14, eerste lid, van het Vlees- en vleeswarenbesluit (Warenwet) 1981.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 23 december 1982.

's-Gravenhage, 4 januari 1983

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

P. H. van Zeil

Naar boven