Wet op de expertisecentra

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Afdeling 1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

  1. Wet op de expertisecentra
    Artikel: 171
  2. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikel: 118t

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel IV

  1. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina