Wet op de expertisecentra

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
  Artikel: 1
 2. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 1
 3. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: II
 4. Besluit medezeggenschap onderwijs
  Artikel: M-1
 5. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 6. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikel: 1
 7. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikel: 1
 8. Onderwijskundig besluit WEC
  Artikel: 1
 9. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
  Artikel: 1
 10. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
  Artikel: 1
 11. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
  Artikel: 1
 12. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikel: 1
 13. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 1
 14. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikel: 1
 15. Regeling regionaal investeringsfonds mbo
  Artikel: 9
 16. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikel: 10
 17. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024
  Artikel: 1.1
 18. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 1, 9, 74, 114, 117, 162h
 19. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 1
 20. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: XXIII, XXVI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
Terug naar begin van de pagina