Wet op de expertisecentra

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  1. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikel 118t
  2. Wet op het primair onderwijs
    Artikel 176k
Terug naar begin van de pagina