Aanwijzing instelling tot afneming examens groot vaarbewijs

[Regeling vervallen per 03-12-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005.]
Geldend van 22-11-1982 t/m 30-06-2005

Aanwijzing instelling tot afneming examens groot vaarbewijs

De Minister van Verkeer en Waterstaat.

Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet (Stb 1981, 678);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-12-2005]

De Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam wordt aangewezen als instelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet, tot afneming van examens ter verkrijging van een groot vaarbewijs.

Artikel 2

[Vervallen per 03-12-2005]

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 22 november 1982.

's-Gravenhage, 18 november 1982

De

Minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Terug naar begin van de pagina