Wet regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1994.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel IV

Informatie geldend op 01-01-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1994)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Intrekking-regeling 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
01-08-1982 Nieuwe-regeling 14-10-1982 Stb. 1982, 589 16795 14-10-1982 Stb. 1982, 589
Naar boven