Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en – bloemknollen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-1995.
Geldend van 01-03-1995 t/m 16-10-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-03-1995

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-1995)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-10-2007 Intrekking-regeling 17-02-2007 Stb. 2007, 125 10-10-2007 Stb. 2007, 386 Alg. 1
01-03-1995 Wijziging 21-02-1995 Stcrt. 1995, 41 J.95198 20-02-1995 Stb. 1995, 103 Inwtr. 2
19-10-1982 Nieuwe-regeling 12-10-1982 Stcrt. 1982, 200
rectificatie in
Stcrt. 1982, 213
J4215 12-10-1982 Stcrt. 1982, 200

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onder A van de Wet van 15 december 1994 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen) in werking treedt.2)
Naar boven