Landbouwkwaliteitsbeschikking vrijstelling bepaalde keuringsvoorschriften groenten en fruit

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 07-09-1982 t/m 27-09-2007

Landbouwkwaliteitsbeschikking vrijstelling bepaalde keuringsvoorschriften groenten en fruit

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit (Stb. 1977, 490);

Gehoord het Produktschap voor Groenten en Fruit en het Kwaliteitscontrole-Bureau voor Groenten en Fruit;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

‘beschikking’:

Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (Stcrt. 1977, 182):

‘minister’:

de Minister van Landbouw en Visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Vrijstelling wordt verleend van het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de beschikking voor zover het betreft zendingen van minder dan of gelijk aan 25 kilogram per produktsoort.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Landbouwkwaliteitsbeschikking vrijstelling bepaalde keuringsvoorschriften groenten en fruit.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 2 september 1982

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven