Vrijstellingsbeschikking tabak 1982

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-06-1996 t/m 31-07-2008

Vrijstellingsbeschikking tabak 1982

De Staatssecretaris van Economische Zaken, W. Dik,

Gelet op artikel 3 van het In- en uitvoerbesluit tabak 1982 (Stb. 285),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 2, eerste lid, van het In- en uitvoerbesluit tabak 1982 (Stb. 285) geldt met ten aanzien van de wederinvoer van tabak die herkend wordt als tevoren tijdelijk te zijn uitgevoerd en bij die wederinvoer met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten, mits het voornemen tot wederinvoer bij de uitvoer op het douanedocument tot uitdrukking is gebracht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze beschikking kan worden aangehaald als Vrijstellingsbeschikking tabak 1982.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 28 juli 1982.

's-Gravenhage, 9 juli 1982

De

Staatssecretaris

voornoemd,

W. Dik

Naar boven