Rijkswet houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in [...] Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)

Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-07-1982.
Geldend van 23-07-1982 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
Identificatienummer BWBR0003504
Rechtsgebied Internationaal publiekrecht | Ontwikkelingssamenwerking
Overheidsthema Internationale- en ontwikkelingssamenwerking

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 23-07-1982

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
23-07-1982 Nieuwe-regeling 30-06-1982 Stb. 1982, 455 17046 30-06-1982 Stb. 1982, 455
Naar boven