Rijkswet houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in [...] Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)

Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-07-1982.
Geldend van 23-07-1982 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 23-07-1982

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-07-1982)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-07-1982 Nieuwe-regeling 30-06-1982 Stb. 1982, 455 17046 30-06-1982 Stb. 1982, 455
Naar boven