Toepassing Wet toezicht kredietwezen t.a.v. Ned. Waterschapsbank en Bank Ned. Gemeenten

Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-07-1982 t/m heden

Toepassing Wet toezicht kredietwezen t.a.v. Ned. Waterschapsbank en Bank Ned. Gemeenten

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 1 mei 1981, Stb. 289, tot uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de Wet toezicht kredietwezen met betrekking tot andere kapitaalmarktinstellingen dan hypotheekbanken (Besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen);

De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;

Besluit:

Naar boven