Besluit vaststelling van de lijn, bedoeld in artikel 1 van de Binnenschepenwet

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-10-1982 t/m 30-06-2009

Besluit van 2 juni 1982, houdende vaststelling van de lijn, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Binnenschepenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 april 1982, nr. PJ/S 22459, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Gelet op artikel 1, eerste lid, onder c, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678);

De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 1982, nr. 2236/33/8217);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 28 mei 1982, nr. PJ/S 23342, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De lijn, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Binnenschepenwet loopt van:

 • - het snijpunt van de breedtecirkel 53°26'34"N met de Duitse kust ter plaatse van Ulpenward,

 • - vandaar naar het punt met de coördinaten 53°26'34"N en 6°56'00"O,

 • - vandaar naar een punt gelegen 25 meter westelijk van de kop van de strekdam van Borkum,

 • - vandaar via de noordelijkste punten van de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat en het noordwestelijkste punt van de zandplaat Simonszand naar het oostelijkste punt van het eiland Schiermonnikoog en voorts langs de noordelijke kust naar het westelijkste punt van dit eiland,

 • - vandaar naar het oostelijkste punt van het eiland Ameland en voorts langs de noordelijke kust naar het noordelijkste punt van dit eiland,

 • - vandaar naar het noordelijkste punt van het eiland Terschelling en voorts langs de noordelijke kust naar het westelijkste punt van dit eiland,

 • - vandaar naar het noordelijkste punt van het eiland Vlieland en voorts langs de noordelijke kust naar het westelijkste punt van dit eiland,

 • - vandaar naar het noordelijkste punt van het eiland Texel en voorts langs de westelijke kust naar het westelijkste punt van dit eiland,

 • - vandaar naar de Noordhollandse kust ter hoogte van de vuurtoren van Kijkduin en voorts langs de kust van Noord- en Zuid-Holland, waarbinnen zijn begrepen de hoofden van IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland, tot aan de Haringvlietdam,

 • - vandaar langs de zeezijde van deze dam en de zeezijde van de buitenhaven van Stellendam, naar Goeree en voorts langs de westelijke kust hiervan naar de Brouwersdam,

 • - vandaar langs de zeezijde van deze dam naar Schouwen en voorts langs de westelijke kust hiervan naar de afsluiting in de Oosterschelde,

 • - vandaar langs de zeezijde van deze afsluiting naar Noord-Beveland en voorts langs de westelijke kust hiervan naar de Veersedam,

 • - vandaar langs de zeezijde van deze dam naar Walcheren en voorts langs de westelijke kust hiervan naar de lichtopstand de Nolle nabij Vlissingen,

 • - vandaar naar de lichtopstand Nieuwe Sluis in Zeeuws-Vlaanderen en voorts langs de noordwestelijke kust hiervan naar het punt van grensovergang tussen Nederland en België.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 2 juni 1982

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

H. J. Zeevalking

Uitgegeven de zesde juli 1982

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven