Regelen voor met bepaalde bestrijdingsmiddelen behandelde ruimten

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-07-1982 t/m 16-10-2007

Regelen voor met bepaalde bestrijdingsmiddelen behandelde ruimten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. H. d'Ancona;

Gelet op artikel 5a, eerste lid, onder f, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 1962, 288);

De Bestrijdingsmiddelencommissie gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Een ruimte die geheel of gedeeltelijk behandeld is met een bestrijdingsmiddel met als werkzame stof of een der werkzame stoffen pentachloorfenol of tributyltinoxide, mag na de behandeling gedurende een etmaal niet worden betreden en mag na dat etmaal niet meer dienen als:

  • -

   woon- of verblijfruimte voor mensen, noch daarmee in open verbinding staan;

  • -

   verblijfruimte voor vee en pluimvee;

  • -

   ruimte waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard.

 • 2 Een in het eerste lid bedoelde ruimte moet tijdens de behandeling en gedurende de twee weken na de behandeling voortdurend intensief worden geventileerd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Een ruimte die geheel of gedeeltelijk behandeld is met een bestrijdingsmiddel ter bestrijding van houtaantastende insecten, met als werkzame stof lindaan, mag na de behandeling gedurende een etmaal niet worden betreden en mag na dat etmaal:

  • -

   gedurende vier weken niet dienen als woon- of verblijfsruimte voor mensen, noch daarmee in open verbinding staan, indien het behandelde oppervlak meer dan 3 m² bedraagt;

  • -

   niet meer dienen als verblijfruimte voor melkgevend vee en pluimvee;

  • -

   niet meer dienen als ruimte waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard.

 • 2 Een in het eerste lid bedoelde ruimte moet tijdens de behandeling en gedurende twee weken na de behandeling voortdurend intensief worden geventileerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 1982.

Leidschendam, 18 mei 1982

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. J. Lambers-Hacquebard

Naar boven